KÜPSISTE KASUTAMINE- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Epoproff.ee veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on Epoproff OÜ ning küsimuste korral kirjuta info@epoproff.ee.

Epoproff OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

1. Mõisted

Isikuandmete töötlemine hõlmab igasuguseid tegevusi, mida veebilehe kasutaja isikuandmetega tehakse – alates andmete kogumisest, töötlemisest, talletamisest, parandamisest kuni kustutamiseni.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Epoproff OÜ-le infot. Näiteks Epoproff OÜ-ga meili teel ühenduse võtmine.

2. Üldtingimuste töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused, annate loa oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Epoproff OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgmiselt kirjeldatud viisidel:

  • Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kogutakse kasutaja poolt infopäringu esitamisel, et vastata tema päringule.
  • Veebilehe külastatavuse statistika – kogutakse Google Analyticsi abil.

3. Isikuandmete kasutamine

Epoproff OÜ kasutab isikuandmeid kasutaja päringutele vastamiseks ja kasutajaga suhtlemiseks.

Epoproff OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sealhulgas teenuse osutamiseks.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Epoproff OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Epoproff OÜ kasutajale teenuseid.

5. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Epoproff OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Epoproff OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

6. Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • Avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • Nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  • Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Epoproff OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@epoproff.ee.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7. Küpsised

Epoproff.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et muuta veebilehe kasutamine isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate, näiteks Google’i ja Facebooki poolt. Küpsisefailid ei ole arvutile ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et muuta seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed efektiivse turundustegevuse läbiviimiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Epoproff OÜ Google Analyticsit, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.